• destek@avukatkartviziti.com
 • 0542 159 17 21
 • 0553 629 91 61

Antik Yunan Mimarisi ve Yapıları

Antik Yunan Mimarisi ve Yapıları

Antik Yunan Mimarisi ve Yapıları

Antik Yunan mimarisi, insanlık tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Antik Yunanların estetik anlayışı, estetik kavramını anlayışına ve yüksek standartlarına dayanarak mimariye de yansımıştır. Bu mimaride, estetik değerlerin ötesinde işlevsellik de önemlidir.

Antik Yunan mimarisi, genellikle taşlardan, mermerlerden, kireçtaşlarından yapılmıştır. Bu mimaride, taşlar sıkça kesilir, parlatılır ve farklı desenlerle dekore edilirdi. Burada amaç, sadece işlevsellik değil, aynı zamanda estetik değerlerin de bir araya getirilmesiydi.

Antik Yunan mimarisi, kentsel planlamada da oldukça ileri düzeydeydi. Sokaklar, cadde ve meydanlar, ana yollar gibi pek çok kentsel öğe, bu dönemde ilk kez Antik Yunanlar tarafından kullanılmıştır.

Antik Yunan Mimarisi Nedir?

Antik Yunan mimarisi, Yunanistan ve çevresinde M.Ö. 8. yüzyıldan başlayıp M.Ö. 5. yüzyıla kadar süren ve özellikle Akdeniz havzasının kültürüne büyük etki yapan bir dönemi kapsar. Antik Yunan mimarisi, estetik, işlevsellik ve matematik ilkeleri temelinde yapılmış olarak bilinir.

Antik Yunan mimarisi, sade ve nesnel bir tasarım anlayışını yansıtır. Bu tarzın özellikleri arasında yüksek kaliteli taş işçiliği, anıtsal yapılar, proporsiyon kurallarına göre tasarlanan binalar ve alçak tonlu tasarım unsurları yer alır. Yunan mimarisinde ayrıca, akropol, agora, stoa, odeon, tiyatro, stadyum, tapınaklar ve sütunlar gibi inşaatların örnekleri bulunmaktadır.

 • Tapınaklar özellikle önemlidir. Bunlar, Yunan tanrılarına adanmış kutsal yapılar olarak yapılmıştır. Tapınakların tasarımı, tarihsel döneme ve tapınağın yapısına bağlı olarak değişebilir.
 • Yunanistan’da sütunlara büyük önem verilmiştir. Sütunlar, tapınaklar ile birlikte kullanılmıştır ve tapınakların şekillendiği şekil üzerinde büyük bir tesiri vardır.
 • Yunan mimarisinde stoa olarak bilinen sınırlı kullanımlı bir dizi yapı da bulunur. Bunlar, koridor şeklindeki binalardır ve kamusal yaşamda kullanılırlar. Konuşmak için toplanılan bir yer olarak görülebilir.

Antik Yunan mimarisi sade ve nesnel bir stil kullanırken, aynı zamanda son derece zengin bir kültürel miras bıraktı. Düzenli ve geometrik yapılar, Yunanistan’ın bugün bile etkileyici mimarisi olarak kabul edilir.

Antik Yunan Yapılarının Genel Özellikleri Nelerdir?

Antik Yunan mimarisinde, belirli unsurlar kullanılarak yapıların tasarımı ve dekorasyonu oluşturulmuştur. Bu unsurların başında proporsiyonlar gelir. Yunanlılar, yapıların her parçasının diğerleriyle uyumlu olması gerektiğine inanırlardı. Bu nedenle, binaların birçok parçası için belirli oranlar belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, Yunan mimarisinde sütunlar önemli bir yer tutar. Antik Yunan yapılarında sütunlar kullanılarak yapıların taşınması sağlanırken, aynı zamanda dekorasyonda da sütunların önemli bir yeri vardır. Dor, İyon ve Korint sütunları en yaygın olarak kullanılan sütun tipleridir.

Antik Yunan mimarisinde sadece klasik tasarımlar değil, aynı zamanda diğer süsleme türleri de kullanılmıştır. Kireçtaşı ve mermer gibi malzemeler kullanılırken, yapıların çatıları da büyük önem taşır. Yunanlılar, yapıların çatılarının uygun bir şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyorlardı ve bu nedenle çatılarda da sütunlar kullanılan detaylar arasındadır.

 • Yunan mimarisinin öne çıkan diğer bir özelliği de simetrinin kullanımıdır. Binaların simetrik bir tasarıma sahip olması, Yunanlıların sanat anlayışında oldukça önemlidir.
 • Bu yapılar genellikle beyaz renkli olarak tasarlanır ve sade ve minimal bir estetik anlayışı benimser.

Yunan mimarisinde yapıların fonksiyonlarına göre farklılıklar bulunabilir. Tapınaklar, stadyumlar, tiyatrolar gibi yapılar herhangi bir işlev yerine, insanların toplanması ve birbirleriyle etkileşim halinde olması için tasarlanmıştır.

Yunan mimarisi sadece güzelleme ve sanat adına yapılan iş değil, aynı zamanda yapıların sosyal ve kültürel etkileri de oldukça büyüktür. Bu nedenle, Antik Yunan mimarisi üzerine yapılmış olan çalışmalar günümüzde hala ilgi çekmektedir.

Klasik Yunan Dönemi Yapıları

Klasik Yunan Dönemi, Antik Yunan medeniyetinin en parlak dönemlerinden biridir ve mimari açıdan da oldukça önemli yapılar inşa edilmiştir. Bu dönemde inşa edilen yapıların özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • Geometrik oranlar: Klasik Yunan Dönemi yapılarında, geometrik oranlar çok önemli bir rol oynar. En bilinen geometrik oran "Altın Oran" olarak bilinir ve mimaride sıklıkla kullanılır.
 • Dor tarzı sütunlar: Klasik Yunan mimarisinde sütunlar çok önemli bir rol oynar ve Dor tarzı sütunlar en sık kullanılan sütunlardandır. Bu sütunların yüksekliği, genişliği ve aralarındaki mesafe belirli oranlara sahiptir.
 • Simetri: Klasik Yunan Dönemi yapıları simetrik bir tasarıma sahiptir. Bu yapılar iki ya da dört eşit parçaya ayrılabilir ve her parça aynı olacak şekilde tasarlanır.
 • Doğal malzeme kullanımı: Klasik Yunan Dönemi yapılarında doğal malzemeler kullanılır. En sık kullanılan malzemeler arasında beyaz mermer, granit ve traverten yer alır.

Bu özelliklerinin bir araya gelmesiyle Klasik Yunan mimarisi, dünya çapında tanınan benzersiz bir estetik oluşturdu. Bu dönemde inşa edilen yapılar arasında, Atina Akropolisi'ndeki Parthenon tapınağı, Apollon Tapınağı ve Athena Nike Tapınağı gibi önemli yapılar yer almaktadır.

Helenistik Dönem Yapıları

Helenistik dönem, antik Yunan mimarisine büyük bir etki yaratmıştır. Bu dönemde yapılan mimari eserlerde, mimarların daha özgür ve deneysel bir yaklaşım benimsedikleri görülmektedir.

Helenistik dönemde, özellikle büyük kentlerde yoğun bir yapılaşma oldu. Büyük binalar yapmak isteniyordu ve antik Yunan mimarisi bu ihtiyacı karşılamak için yeniden tasarlandı.

Bunun sonucunda, antik Yunan mimarisinde önceki dönemlere kıyasla daha büyük ve daha karmaşık yapılar ortaya çıktı. Helenistik mimari, özellikle detaylara verilen önem ve taş işçiliği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

 • Helenistik dönemde inşa edilen yapıların özellikleri şunlardır:
 • Büyük boyutlarda inşa edilmişlerdir.
 • Ortaçağ mimarisiyle benzerlik göstermezler.
 • Daha özgür bir yaklaşım benimsenmiştir.
 • Daha fazla dekorasyon ve oyma işlemi yapılmıştır.

Bu dönemde yapılan en önemli eserlerden biri, İskenderiye Feneri'dir. Aynı zamanda Midilli Adası'nda bulunan Asklepion da Helenistik dönemde inşa edilmiştir.

Helenistik dönemin mimari eserleri, antik Yunan mimarisinin diğer dönemlerindeki yapılarından daha farklı özellikler taşır. Bu dönemde yapılan yapılar, estetik açıdan oldukça değerlidir ve antik Yunan mimarisinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Antik Yunan Tapınakları

Antik Yunan medeniyeti, tapınaklara büyük bir önem vermiştir. İnsanların tanrılarla iletişim kurduğuna inanılan bu yapılar, mimari açıdan büyük bir ustalıkla inşa edilmiştir. Tapınakların en önemli özelliklerinden biri, dış cephelerinde sütunların kullanılmasıdır. İyon, Dor, ve Korint üslubundaki sütunlar antik Yunan tapınaklarının temel öğeleridir.

Antik Yunan tapınaklarının bir diğer önemli özelliği ise işlevleridir. Tapınaklar bir kilise veya cami gibi ibadet yeri olarak kullanılmamıştır. Bunun yerine, tapınaklar tanrıların evi olarak kabul edildi ve en değerli armağanlar bu yapıların içinde saklandı. Bazı tapınaklar ise, antik tiyatrolar ve stadyumlar gibi etkinliklerin düzenlendiği yerler olarak kullanılmıştır.

Antik Yunan tapınakları mimarinin en büyük başarılarından biridir. Tapınakların tasarımı, yüzlerce yıl boyunca dünya mimarisine öncülük etmiştir. Tapınaklarda kullanılan sütunlar ve diğer mimari öğeler, modern mimaride de sürekli olarak kullanılmaktadır.

Tablo 1: Antik Yunan Tapınakları

| Tapınak Adı | Şehir | Tanrı/Tanrıça | Üslup ||-----------------------|------------|----------------|----------------|| Parthenon | Atina | Athena | Dor || Artemis Tapınağı | Efes | Artemis | İyon || Apollo Tapınağı | Delphi | Apollo | Dor ve İyon || Hera Tapınağı | Olympia | Hera | Dor |

Antik Yunan tapınakları, medeniyetlerinin önemli bir parçası olan inanç sistemlerine ve tanrılara olan saygılarını göstermektedir. Mimaride büyük bir başarı olan tapınakların tasarımları, bugüne kadar dünya mimarisi için bir ilham kaynağı olmuştur.

Parthenon Tapınağı

Parthenon Tapınağı, Antik Yunanistan'ın en ünlü yapılarından biridir. M.Ö. 5. yüzyılda Athena tapınağı olarak yapılmıştır ve MS 5. yüzyılda bir Hristiyan kilisesine dönüştürülmüştür. Daha sonra 1460'ta Osmanlı imparatorluğu tarafından bir cami haline getirilmiştir. Tapınak, Athena Parthenos heykeli için yapılmıştır; heykel tam altın kaplamalıydı ve Athena'yı gösteriyordu.

Parthenon Tapınağı'nın inşası için, yoğun kiremit ve traverten kullanılmıştır. Tapınak, altı sıralı Dorik sütunlarla çevrilidir. Parthenon, M.Ö. 447-438 yılları arasında Perikles için atanan inşaat mühendisi Iktinos ve Callicrates tarafından tasarlanmıştır.

İnşaatında kullanılan taşların şekli, iletimi ve yerleştirilmesi çağlar boyunca büyük bir etki yaptı ve Yunan mimarisinde devrim yarattı. Bu mimari harikası, aynı zamanda dünyanın en eski taş beton yapılarından biridir ve birçok modern yapının inşasında da ilham kaynağı olmuştur.

Parthenon Tapınağı, tarihin her döneminde korunmuş ve yenilenmiştir. Ancak, tarihsel süreçte bazı tahribatlar yaşanmıştır. Tapınak, yüzyıllar boyunca savaşlar, depremler ve insan aktiviteleri nedeniyle hasar gördü. Daha sonra İtalyan sanatçı Giovanni Battista Lusieri tarafından Mısır'dan bir yontu blokla yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde, Parthenon Tapınağı, evrensel kültür ve sanat tarihinde kalıcı bir etkiye sahiptir.

Zeus Heykeli Tapınağı

Antik Yunanistan'da Olimpiyat tanrısı Zeus'a adanmış olan Zeus Heykeli Tapınağı, eski Yunanistan'da ün yapmış önemli yapılar arasında yer almaktadır. Yaklaşık M.Ö. 470 ile 456 yılları arasında, ünlü heykeltıraş Phidias'ın tasarımı ile inşa edilen tapınak, Dionysus Tiyatrosu'na yakın bir konumda yer almaktaydı.

Tapınak, 237'ye 68 metre boyutlarındadır ve Pentelic Marmarisinden yapılmıştır. Yunan mimarisinin önemli özelliklerinden olan sütunlar, tapınağın etrafında bulunmaktadır. Tapınak çevresinde yer alan 104 adet sütun, 17 metre yüksekliğe ve 2.3 metre çapa sahiptir.

Tapınak, içinde bulunan Zeus heykeli ile de ün salmıştır. 12 metrelik heykel, genellikle 'Zeus of Olympia' adıyla anılır ve Antik Yunan döneminin en önemli heykellerinden biridir. Maalesef heykel günümüze ulaşmamıştır, fakat çizimler ve taslaklar sayesinde heykelin nasıl göründüğü hakkında fikir sahibi olunabilmektedir.

Zeus Heykeli Tapınağı, Olimpiyat Oyunları için de oldukça önemliydi. Olimpiyat Oyunları, her dört yılda bir düzenlenirdi ve Yunan tanrılarına adanmıştı. Tapınak, bu oyunlarda kullanılan meşaleyi tutan kadınların beklediği alandı. Ayrıca, ağustos ayında düzenlenen ayinler sırasında Zeus heykeli için birçok tören düzenlenirdi.

Zeus Heykeli Tapınağı, günümüzde hala ziyaret edilebilen bir turistik mekandır. Tapınak ve içindeki heykel, Antik Yunanistan'ın inançlarına ve sanatsal yapısına dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Antik Yunan Tiyatro ve Stadionlar

Antik Yunan'ın mimari yapıları arasında tiyatrolar ve stadyumlar da önemli yer tutar. Bu yapılar, hem eğlence hem de görsel sanatlar için kullanılırdı. Antik Yunan tiyatroları, coğrafi olarak Yunanistan'ın yamaçlarında inşa edilirdi ve genellikle oval bir şekle sahipti. Tiyatro oyunları, genellikle dinsel ya da tarihi olayları, trajedileri veya komedileri anlatan eserlerdi. Tiyatrolarda, genellikle üçüncü perspektifte anlatılan hikayelerde yer alan karakterler, hem maskeli hem de taklit edici kıyafetlerle (kostümlerle) canlandırılırdı.

Antik Yunan stadyumları ise, atletik yarışmalar, güreş, boks ve dövüş sporları için kullanılırdı. Stadyumların tasarımı, tipik olarak, birçok oturma alanı olan U şeklinde bir yapıya benzerdi. Stadyumlarda koşu yarışmaları, uzun atlama, disk atma, cirit atma ve güreş etkinlikleri yapılırdı. Bu sporlar, hem erkek hem de kadınlar tarafından yapılırdı.

Antik Yunan tiyatroları ve stadyumları, mimarlık açısından oldukça ilgi çekici örneklerdir. Örneğin, Epidauros Tiyatrosu, antik Yunan tiyatrosu arasında en iyi korunmuş tiyatrolardan biridir ve akustiği nedeniyle hala bugün bile etkinlikler için kullanılabiliyor. Antik Yunan stadyum örneklerine ise, Olimpiyat Stadyumu örnek verilebilir. Olimpiyat Stadyumu, antik Olimpiyat Oyunları için özel olarak yapılmış ve dünya çapında ün kazanmış bir stadyumdur.

Antik Yunan'ın tiyatro ve stadyum gibi yapılarında, hem estetik hem de fonksiyonlar ön plandadır. Bu yapılar, antik Yunan dönemi insanlarının sanatsal, kültürel ve sosyal yaşantılarında önemli bir yer tutmuştur.

Epidauros Tiyatrosu

Epidauros Tiyatrosu, Antik Yunan tiyatrosu arasında en iyi korunmuş olan yapıdır. Bu tiyatro, M.Ö. 4. yüzyılda Epidauros kentinde inşa edilmiştir. 14,000 kişilik oturma kapasitesine sahiptir ve tiyatronun akustiği o kadar iyidir ki sahnedeki oyuncuların konuşmaları bile bütün izleyicilere net bir şekilde duyulabiliyor.

Epidauros Tiyatrosu'nun mimarisi oldukça özgündür. O dönemdeki mimaride sıkça kullanılan dor düzen kapıları, Epidauros Tiyatrosu'nda da kullanılmıştır. Ayrıca, sahnenin arkasındaki yapı üç katlıdır ve üçüncü katın önünde iki tane mermer sütun bulunmaktadır.

Bir dönem atıl kalan Epidauros Tiyatrosu kalıntıları, 19. yüzyılın sonlarına doğru yeniden keşfedildi ve restore edildi. Bugün hala düzenli olarak kullanılan bir tiyatro olan Epidauros Tiyatrosu, açık hava konserleri ve tiyatro oyunları için popüler bir mekandır.

Epidauros Tiyatrosu
Mimarisi: Dor düzen kapıları, üç katlı yapı, mermer sütunlar
Kapasite: 14,000 kişi
Tarih: M.Ö. 4. yüzyıl

Epidauros Tiyatrosu, Antik Yunan tiyatrosu ve mimarisi hakkında yapılan araştırmalar için önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Tiyatronun tasarımı ve akustiği, mimarlık öğrencileri ve tarihçileri tarafından detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ayrıca, Epidauros Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmaları, tarihi yapıların korunması için önemli bir örnek teşkil etmektedir.

Olimpiyat Stadyumu

Antik Olimpiyat Oyunları, her dört yılda bir düzenlenen ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan bir spor etkinliği. Bu etkinlik için, her ne kadar farklı birçok yerde yapılmış olsa da, o dönemde oyunların yapıldığı yer Antik Yunanistan'daki Olimpia'dır. Ve bu oyunlar için özel olarak tasarlanmış Olimpiyat Stadyumu, Antik Yunan mimarisiyle ilgili ilk akla gelen yapılar arasında yer almaktadır.

Olimpiyat Stadyumu, yaklaşık M.Ö. 776 yılında ilk olarak yapılmış ve sonraki yıllarda pek çok kez yeniden inşa edilmiştir. En son M.S. 4. yüzyılda yapılmış olan stadyum, yaklaşık olarak 45,000 kişi kapasitelidir.

Bu stadyum, kumlu bir zeminde yer alan açık bir alan üzerine inşa edilmiştir. Zemindeki kum, hem sporcuların ayaklarının kaymasını engellemek hem de tekerlekli arabaların veya atların yarış sırasında daha kolay hareket etmelerini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca stadyumun üstünde balkonlu taş tribünler bulunmaktadır.

Stadyumun içinde, farklı spor etkinlikleri için ayrılan özel alanlar bulunmaktadır. Bunlar arasında yarış ve atletizm etkinlikleri için koşu pistleri, at arabaları yarışları için özel pistler, güreş ve boks alanları gibi alanlar yer almaktadır.

Olimpiyat Stadyumu, Antik Yunanistan'daki spor meraklılarının toplanma yeri olmuştur ve günümüzde bile, Antik Olimpiyat Oyunları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlerin ziyaret edebilecekleri önemli bir turistik mekandır.Avukat Kartviziti